Global Portal - bridging the information gap
click on any letter for alphabetized topics
see Topic Connections Map
Main Topic Index
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  
Continent Index for Countries
  Africa     Asia     Pacific     Canada      Europe     Latin America     Middle East     USA     World
 
Belgium Belgium geography, demographics, economy, modern history to 1994
Drug use, harm reduction

Antifa Net Free hosting service for antifa/ra groups and organizations.
Centre for Equal opportunity and anti-racism/Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme
Elcker-Ik Omgaan met vooroordelen en racisme : vorming
Fight Racism.A site against racism aimed at young people, containing news and information, stars' quotes, a forum and other features
School Zonder Racisme/École Sans Racisme
Centre for Islam in Europe (Ghent University)
Kif Kif Een site die in plaatst van een multiculinaire een echte multiculturele en racisme-vrije samenleving nastreeft.
Marok-Belg Forum voor Belgen, Marokkanen, Turken en anderen om hun mening te geven over migranten en hun nakomelingen in Belgie
Suffrage Universel est un site indépendant consacré aux relations entre citoyenneté, démocratie
Vzw Vriendschap is een vrijwilligersorganisatie, die plaatselijk de solidariteit tussen mensen wil bevorderen over de grenzen heen van inkomen, sociale afkomst, godsdienst of nationaliteit.
C.I.D.D.H.E.L. Centre d'Information et de Documentation sur les Droits Humains Et les Libertes Repertoire
Overlegcentrum voor integratie van vluchtelingen Deze site biedt pasklare en overzichtelijke informatie over asielzoekers en vluchtelingen in Belgïë, met een helder oog op de actualiteit.
Federatie werkgroepen homoseksualiteit De koepel van Vlaamse verenigingen voor homo's, lesbiennes en biseksuelen
De Liga van Homocentra een van de Vlaamse koepelverenigingen voor homo-organisaties
Socialistisch Jeugdverbond Coördinatieorgaan van het socialistisch, progressief landelijk jeugdwerk in Vlaanderen.
The Migration Policy Group

  (see Europe)

Global Circle.net home page